Krátka správa č. 12/2024

Priebeh online volieb, kandidátka do orgánov komory
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.03.2024

Vážený člen KGK,

ďakujeme za Vašu registráciu na valné zhromaždenie (VZ) komory, ktoré sa uskutoční 15.03.2024 v hoteli SENEC.
Na webe komory priebežne doplňujeme správy o činnosti orgánov komory, ktoré budú na VZ odprezentované: https://kgk.sk/aktualne-podujatia/valne-zhromazdenie-2024/.

Link na prenos VZ cez aplikáciu ZOOM Vám bude doručený spolu s video návodom na hlasovanie (v hlasovacej aplikácii). Link na prenos nebude potrebný pre členov, ktorí sa VZ zúčastnia prezenčnou formou.

Registrácia účasti na VZ, všetky hlasovania a voľby do orgánov komory budú prebiehať elektronickou formou v systéme pre hlasovanie (samostatný link na hlasovaciu aplikáciu (HA), PIN kód).

Voľby do orgánov komory:

Hlasovať sa bude samostatne o predsedoch orgánov, podpredsedovi P-KGK a následne o ďalších členoch jednotlivých orgánov komory.

Predstavenie kandidátov – životopisy kandidátov sú spracované formou prezentácie, ktorá bude zobrazená a odprezentovaná moderátorom VZ.
Voľby budú prebiehať samostatne po jednotlivých orgánoch komory, vždy po predstavení príslušných kandidátov. Dĺžka konkrétnej voľby cca 5 min bude riadená moderátorom. Výsledok hlasovania po ukončení volieb do každého orgánu sa automaticky zobrazí všetkým účastníkom VZ na určitý čas. Definitívne výsledky volieb do všetkých orgánov komory v poradí podľa počtu získaných hlasov budú prezentované po ukončení volieb predsedom volebnej komisie.

Predstavenstvo odsúhlasilo odoslanie zoznamu všetkých kandidátov s údajmi definovanými v hlasovacích lístkoch podľa volebného poriadku.

Technická skúška bude prebiehať v hoteli  14.03.2024 cca od 19.00 hod. Priebežne Vám budú generované e-maily s prihlasovacími údajmi a heslom, ak by ste si chceli vyskúšať technické spojenie (pre záujemcov, ktorým už link v tomto čase bude doručený).

Link do HA bude doručovaný členom priebežne večer pred VZ, najneskôr ráno v deň konania VZ. Nebude generovaný čestným členom a dobrovoľným členom.

V prípade Vašej účasti Vás prosíme v deň konania VZ o registráciu cez hlasovaciu aplikáciu (HA) podľa možnosti čo najskôr, aby bolo VZ uznášaniaschopné.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.