GeoKARTO 2022

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadali medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022 v dňoch  8. – 9. septembra 2022 v Bratislave.

 

Zameranie konferencie – aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie.

https://fyzgis.fns.uniba.sk/geokarto2022

GeoKARTO 2022 (PDF, 168 KB)