A.G.K. 2018

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografov

usporiadala

seminár
pre autorizovaných geodetov a kartografov

A.G.K.2018

dňa 13.9.2018 

Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.