28. slovenské geodetické dni

Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 28. slovenských geodetických dní!

Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní, ktoré sme pripravovali za zložitých pandemických podmienok. Vaša účasť online aj prezenčne ukázala, že máte záujem o informácie a poznatky z nášho odboru.

Dúfame, že naša konferencia naplnila Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na vývoj geodézie a kartografie na Slovensku. Dúfame, že budúci ročník sa podarí zrealizovať aj so spoločenskou účasťou.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru.

Organizačný výbor 28. SGD

ČASOVÝ PROGRAM

4. november 2021
8.30 –   9.30 Prezentácia
9.45 – 13.00 Prednášky
13.00 – 14.00 Obed
14.00 – 16.30 Prednášky

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK– 4. november 2021

INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant: Ing. Vladimír Stromček

KOPÁČIK, A. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
MRVA, J. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

 

INFORMÁCIE O ČINNOSTI ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant: Ing. Vladimír Raškovič

LEITMAN, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objektivizácia úradného overovania GP
POLDAUFOVÁ, O. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Problematika vecných bremien
LEITMANNOVÁ, K. a kol. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Projekt leteckého laserového skenovania SR

ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE Z ODBORU
3. blok – Odborný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová

FERIANC, D. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
30 rokov Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov

BARTALOŠ, J. – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Dobrý človek a vynikajúci geodet už nie je medzi nami
ŠLAHOR, P. – Ministerstvo vnútra SR
100 rokov Trianonskej zmluvy – rozhraničovacie práce na československo-maďarskej hranici.

4. blok – Odborný garant: Ing. Róbert Fencík, PhD.

MALIŠ, M. a kol. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Budovanie geodetickej kalibračnej základnice Viničné
KAJÁNEK, P. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Komparátor na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel
DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Ako elektronické diaľkomery začali nahrádzať pásmo  (v atletike)

SPONZORI

VYSTAVOVATELIA

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o.
POPIS:
Nový autorizovaný dealer TOPCON a SOKKIA na Slovensku.
Pokračovateľ v tradícii zastúpenia svetových značiek Topcon a Sokkia na slovenskom trhu.

POPIS:
Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.
PRODUKTY:
PhotoModeler – softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta.
UltraCamX – digitálna letecká kamera a UltraScan5000 – presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry.
DA42MPP – moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing.
Kvalitný značkový hardvér ACER – notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

Firma V I L L A s.r.o. je autorizovaný distribútor pre Slovensko značiek Geomax, FOIF, KQGEO, JAVAD, MicroSurvey, AMPERE SYSTEM, SECO, NEDO, JUNIPER systems.
Poskytuje odborné poradenstvo a servis pre geodetické prístroje a príslušenstvo, GIS a stavebné prístroje.
Podrobnosti nájdete na www.villa.sk

Geotronics Slovakia, s.r.o.
Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.

3GON Slovakia

Špecialisti na predaj technológií a odborné poradenstvo v oblasti zberu a spracovania priestorových dát. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na domácom aj zahraničnom trhu vedia pripraviť riešenie na mieru a poskytnúť prvotriednu podporu a servis.
Oficiálne zastúpenie a predaj značiek SOKKIA, DJI Enterprise, GeoSLAM, FARO, 3Dsurvey, Terrasolid.

PREZENTÁCIE

PUBLIKÁCIA: Vybrané kapitoly z histórie geodézie, kartografie a katastra na Slovensku

Editoriál

Titulka

Text publikácie

Partneri