Krátka správa č. 42/2022

Dotazník k pripravovanej smernici na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov
autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia KGK, 05.10.2022

Vážený člen KGK,

z dôvodu tvorby novej Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (ďalej „Smernica“) si Vás dovoľujeme vyzvať na zodpovedanie 5 otázok, ktoré sú dôležité pre počiatočné riešenia Smernice. Dotazník nie je anonymný, preto prosíme na začiatku dotazníka vyplňte číslo autorizačného oprávnenia.
Pre zjednodušenie vypĺňania posielame dotazník vo formáte PDF aj DOCX. Vyplnený dotazník (pre zabránenie prepisu pošlite uložený vo formáte PDF) pošlite na mailovú adresu : smernica.kgk@gmail.com

Termín prijímania vyplneného dotazníka je stanovený do 10.10.2022.

Ďakujeme za spoluprácu.

Prílohy

Dotazník (PDF, 56 KB)
Dotazník (DOCX, 19 KB)
Vzor Výkaz výmer (DOCX, 473 KB)
Pole GP a ZPMZ (DOCX, 18 KB)