Krátka správa č. 22/2022

Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu AGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.04.2022

Vážený člen komory,

 

ako sme Vás už informovali KS č. 10/2022 o hromadnom poistení AGaK, bolo potrebné sa poistiť cez maklérsku spoločnosť RENOMIA na nové poistné obdobie od 1.4.2022-31.3.2023.

Touto krátkou správou Vám v prílohe posielame pre informáciu podpísanú novú poistnú zmluvu vrátane príloh – poistné podmienky.

Poistná zmluva

Všeobecné poistné podmienky_GaK

Všeobecné poistné podmienky_Právna ochrana

PZ_prílohy