FIG

Komora geodetov a kartografov sa 13. apríla 2003 stala riadnym členom FIG – International Federation of Surveyors, medzinárodnej federácie geodetov.

Členstvo vo FIG reprezentuje a zviditeľňuje komoru v celosvetovom meradle a reprezentuje sa úroveň slovenskej geodézie a kartografie. FIG na svojich zasadaniach delegátov členských národných geodetických organizácií prijíma aj zásadné strategické rozhodnutia, ktoré z dlhodobého hľadiska ovplyvňujú vývoj GaK profesií vo svete.