Krátka správa č. 9/2024

Splnomocnenie k hlasovaniu na VZ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13. 02. 2024

Vážený člen KGK,

predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 15.3.2024 v Senci, v Hoteli SENEC. Účasť na VZ je možná osobne aj cez online platformu, obidve formy účasti sú plne rovnocenné.

Registrácia účastníkov a všetky hlasovania na VZ budú prebiehať len cez online platformu. Je preto potrebné, aby si zabezpečili online prístup aj účastníci, ktorí budú v sále (cez mobil, tablet alebo notebook). V sále bude zabezpečená možnosť bezplatného pripojenia sa na WiFi.

Link do hlasovacej aplikácie na registráciu a  jednotlivé hlasovania a link na online prenos, ktorý bude prebiehať cez ZOOM, Vám budú zaslané pred konaním VZ.

Z dôvodu potreby nastavenia počtu mandátov pre jednotlivých účastníkov VZ Vás touto cestou žiadame o doručenie splnomocnenia/-í najneskôr do 01.03.2024 do kancelárie komory. Na splnomocnenia doručené po tomto termíne nebude možné z technických dôvodov prihliadať.
Členom KGK, ktorí sa nechajú zastupovať cez splnomocnenie, pretože sa nebudú môcť zúčastniť VZ, už nebude umožnená registrácia ani hlasovanie na VZ, aby nedošlo k dvojitému hlasovaniu.

Link na formulár k oznámeniu Vašej účasti na VZ Vám bude doručený krátkou správou spolu s materiálom k rokovaniu v zmysle Rokovacieho poriadku VZ, t.j. do 23.2.2024.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie, či už osobné alebo v online priestore.

SPLNOMOCNENIE (DOC, 27 KB)