Krátka správa č. 3/2024

Nový predseda ÚGKK SR
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.01.2024

Vážený člen komory,

dňom 23.01.2024 bol uznesením vlády SR odvolaný z funkcie predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ing. Ján Mrva.

Dňom 24.01.2024 bol uznesením vlády SR vymenovaný do funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ing. Juraj Celler.

Ďakujeme Ing. Mrvovi za doterajšiu vynikajúcu vzájomnú spoluprácu a novému predsedovi úradu Ing. Cellerovi prajeme veľa úspechov vo vedení rezortu.

Predstavenstvo KGK