Krátka správa č. 28/2024

28. medzinárodné slovensko – poľsko – české geodetické dni
autor: Ing. Miroslav Hudec, 24.06.2024

V dňoch 30.5.2024 -1.6.2024 sa v Trnave uskutočnili 28. medzinárodné slovensko – poľsko – české geodetické dni. Hlavným organizátorom bola Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov. Spoluorganizátormi boli Stowarzyszenie Geodetów Polskich a Český svaz geodetů a kartografů. Miestom konania bol hotel Holiday Inn v Trnave.
Podrobnejšiu informáciu nájdete v prílohe.