Krátka správa č. 27/2024

Umiestnenie podpisu k pečiatke AGaK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.06.2024

Vážený člen KGK,

na základe podnetu od Vás sme sa zoberali pravidlami umiestňovania podpisov k pečiatkam.
Z praxe vyplynulo, že niektorí umiestnite svoj podpis v odtlačku pečiatky AGaK.
Na základe uvedeného Vám posielame naše vyjadrenie:

Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností:

Ak je list (dokument) opatrený pečiatkou, podpis sa umiestňuje pod odtlačok pečiatky. Na podpis sa musí vynechať dostatok miesta (zhruba tri prázdne riadky), aby neprekrýval odtlačok pečiatky.

Znamená to znehodnotenie odtlačku pečiatky, nečitateľnosť jeho obsahu, pričom mnohokrát práve pečiatka obsahuje údaje potvrdzujúce konkrétne číslo AGaK a rozsah jeho oprávnenia. Ak vezmeme do úvahy, že sa písomnosti môžu stať i dôkazovým prostriedkom v právnych sporoch, v ktorých môžu mať rozhodujúci význam údaje na pečiatke, alebo sa grafologickými skúškami preveruje pravosť podpisu, vychádza nám logický a jednoznačný záver, že pri zdôrazňovaní správneho umiestnenia odtlačku pečiatky a podpisu AGaK sa nejedná o estetické požiadavky, ale o prísne funkčnú stránku týchto údajov.

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu existuje niekoľko možností, ako umiestniť podpis k pečiatke. Tu sú niektoré z nich:

  1. Podpis pod pečiatkou: Tento spôsob je najbežnejší. Podpis sa umiestni priamo pod pečiatkou, takže je súčasťou rovnakej grafickej jednotky. Je to praktické a formálne.
  2. Podpis vedľa pečiatky: Ak je pečiatka malá alebo má komplikovaný dizajn, môžete podpis umiestniť vedľa nej. To umožňuje väčšiu flexibilitu pri rozmere podpisu.
  3. Podpis na opačnej strane dokumentu: Ak chcete, aby pečiatka a podpis boli oddelené, môžete umiestniť podpis na opačnej strane dokumentu. To je vhodné napríklad pri oficiálnych dokumentoch.