Krátka správa č. 26/2024

Fotografická súťaž CLGE k Medzinárodnému dňu geodetov 2024
autor: Ing. Peter Repáň, 05.06.2024

Fotografická súťaž CLGE vyhlásená k Medzinárodnému dňu geodetov v roku 2024 bola uzavretá a vyhodnotená na jarnom Valnom zhromaždení CLGE v meste Cavtat v Chorvátsku.

Prvé tri miesta na základe hlasovania delegátov CLGE získali:

  1. miestoNele Vanhoutte z Belgicka za snímku „Meranie v zábavnom parku v Coo s 80 belgickými študentmi“,
  2. miesto – spoločnosť Geomaster z mesta Niš v Srbsku za snímku „Meranie pri západe Slnka“,
  3. miestoPaula Noriega Fernández z mesta Castilla La Mancha v Španielsku za snímku „Laserové skenovanie na rímskej mozaike v Castilla La Mancha“.

V súťaži bolo predstavených 34 rôznorodých snímok, ktoré zobrazili prácu a krajinu zachytenú geodetmi z celej Európy. Svoje fotografie doručili, označili miesta a podelili sa o pohľady na svoje aktivity účastníci zo 14 rôznych krajín: Belgicka, Estónska, Francúzska, Grécka, Lotyšska, Holandska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Španielska, Švédska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a dokonca aj Botswany.