Krátka správa č. 2/2023

Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe operátu GP v súvislosti s BPEJ
autor: Ing. Ingrid Geisseová 19.01.2023

Vážený člen komory,

na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR s otázkami k problematike bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek evidovaných v KN v nadväznosti na tvorbu GP.

V prílohe Vám pre informáciu posielame odpoveď ÚGKK SR.

KO/2023/000510-6 (PDF, 174 KB)