Krátka správa č. 19/2023

Uznesenie z VZ, list k úhrade členského príspevku pre rok 2023
Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.04.2023

Vážený člen KGK,

v prílohe Vám posielame uznesenie z VZ 2023 a list s údajmi na úhradu členského príspevku pre rok 2023, poplatku za odber služby STN-online pre tých, ktorí sa prihlásili pre ďalšie obdobie a minimálneho príspevku do SFS.

Ďakujeme za Vašu účasť na hybridnom valnom zhromaždení komory.