Krátka správa č. 17/2023

Registrácia na valné zhromaždenie
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.03.2023

Vážený člen KGK,

ďakujeme za Vašu registráciu na VZ.
Nezaregistrovaným členom oznamujeme, že stále máte možnosť registrovať sa na VZ, ktoré sa bude konať budúci týždeň 31.3.2023 na Štrbskom Plese, v hoteli Toliar.
Nakoľko kapacita hotela nie je naplnená, môžete sa ešte do 27.3.2023 registrovať pre prezenčnú formu.
V prípade, že sa nestihnete registrovať cez vytvorený formulár, bude spoločnosti, ktorá zabezpečuje online prenos, odovzdaný zoznam nami evidovaných e-mailov, na ktoré Vám budú odoslané prihlasovacie linky na prenos a do hlasovacej aplikácie.

Na webe komory priebežne doplňujeme správy o činnosti orgánov komory, ktoré budú na VZ odprezentované: https://kgk.sk/aktualne-podujatia/valne-zhromazdenie-kgk-2023/.
Termín na odoslanie pripomienok k novým dokumentom – Štatút Emeritného a Dobrovoľného člena bol do 23.3.2023. Zatiaľ sme od Vás nezaevidovali žiadne návrhy na ich zmenu alebo úpravu.

V prípade Vašej účasti Vás prosíme v deň konania VZ o registráciu cez hlasovaciu aplikáciu, ktorá Vám bude doručená večer pred VZ, podľa možnosti čo najskôr, aby bolo VZ uznášaniaschopné.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.