Valné zhromaždenie KGK 2023

Valné zhromaždenie KGK sa konalo 31.03.2023 na Štrbskom plese, v hoteli Toliar.

Členský príspevok bol odsúhlasený vo výške 166,- Eur . Termín úhrady podľa stanov je 30.04.2023.

Minimálny príspevok do Sociálneho fondu solidarity bol schválený vo výške 10,- Eur.

Prihláseným členom KGK na elektronický odber noriem VZ uložilo uhradiť poplatok
za ich odber vo výške 15,- Eur.   

Predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrvaprezentácia na VZ KGK 2023 (PDF, 2 MB)