A.G.K. 2022

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografov

usporiadala

seminár
pre autorizovaných geodetov a kartografov

A.G.K.2022

dňa 13.9.2022 (utorok)

Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.

Web: A.G.K.2022

Prezentácie

Kopáčik, A.: Nová legislatíva v oblasti územného plánovania a výstavby (PDF, 1 MB)
(Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe, návrh vyhlášky Geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe)

Lukáč, Š.: Skúsenosti SAK KGK a aktuálna úprava otázok na kvalifikačnú skúšku pre oblasť IG (PDF, 470 KB)
(skúsenosti SAK KGK z oblasti realizácie skúšok, nedostatky predkladaných projektov, úprava otázok vo svetle novej legislatívy)

Fraštia, M.: Využitie dronov v geodetickej praxi (PDF, 10 MB)
(systémy využiteľné v geodetickej praxi, platná legislatíva, príklady z aplikačnej praxe)

Droščák, B.: Moderné geodetické základy a záväzné transformácie (PDF, 9 MB)
(využitie geodetických základov a transformácií v geodetickej praxi, skúsenosti z aplikačnej oblasti)