A.G.K. 2022

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Komora geodetov a kartografov

usporiada

seminár
pre autorizovaných geodetov a kartografov

A.G.K.2022

Termín konania 13.9.2022 (utorok)

Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.

Web: A.G.K.2022