Krátka správa č. 30/2022

Seminár A.G.K.2022
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 29.06.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov organizovaný v spolupráci s Katedrou geodézie SvF STU v Bratislave.

Seminár A.G.K.2022 – Stavebná fakulta STU v Bratislave (stuba.sk)