Krátka správa č. 7/2022

Zákon č. 42/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.02.2022

Vážený člen KGK,

 

dávame do pozornosti zákon č. 42/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

42/2022 Z.z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko… – SLOV-LEX