Krátka správa č. 6/2022

26. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.02.2022

Vážený člen KGK,

 

preposielame Vám pozvánku na 26. medzinárodné P-Č-S GD, ktoré sa uskutočnia 2. – 4. 6. 2022 v Łodzi, Poľsko.

Registrácia príspevkov a ubytovania v hoteli je do 12.2.2022, registrácia účasti je do 30.3.2022

 

Kontakt na registráciu:

Slovenská Spoločnosť Geodetov a Kartografov

Koceľova 15, 815 94 Bratislava

e-mail: ssgk@ssgk.sk

organizačný garant: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD. EUR ING

 

POZVÁNKA