Krátka správa č. 56/2022

Dotazník k využívaniu prostriedkov SFS a k zavedeniu štatútu dobrovoľný člen KGK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.12.2022

Vážený člen komory,

v nadväznosti na diskusiu na ostatnom valnom zhromaždení ohľadne využívania prostriedkov SFS, spracovali členovia predstavenstva KGK nové pravidlá pre jeho využívanie a prostredníctvom dotazníka Vás žiadame o vyjadrenie sa k finančnej podpore rodinných príslušníkov pri úmrtí člena KGK.

Súčasne, ako bolo avizované na regionálnych stretnutiach, predstavenstvo KGK pripravilo nové dokumenty KGK, ktoré zavádzajú štatút dobrovoľného člena KGK. Váš názor na otvorenie sa KGK širšej skupine osôb, ktoré pôsobia na trhu GaK činností, bude podstatný.

Vaše odpovede budeme očakávať do 20.12.2022.

Budeme radi, ak sa do ankety zapojíte v čo najväčšom počte.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu.