Krátka správa č. 55/2022

Webinár – Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 01.12.2022

Vážený člen komory,

dňa 30.11.2022 bol usporiadaný webinár Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel.

KGK rozhodla o dodatočnom uskutočnení prednášky na vyššie uvedenú tému najmä z dôvodu, že prednáška na túto tému nebola zaradená do programu regionálneho stretnutia konaného v Bratislave a s cieľom umožniť účasť na prednáške členom z ostatných regiónov, ktorí sa nezúčastnili regionálnych stretnutí.

Záujem o túto prednášku bol zo strany členskej základne a regionálnych zástupcov KGK avizovaný na úrovni 40-50 osôb. Tento predpoklad sa postupne potvrdzoval aj počas registrácie na podujatie, kedy počty registrovaných záujemcov sa minulý týždeň pohybovali na úrovni 30 osôb. Dňa 28.11. bolo registrovaných 75 záujemcov, 29.11. (poobede) 85 záujemcov a v nočných hodinách 95 záujemcov. V deň konania o 8:30 bolo registrovaných v systéme 104 záujemcov. KGK má dlhodobo zakúpenú licenciu Zoom na organizovanie meetingov/webinárov s kapacitou 100 osôb. I keď sme boli so záujmom „na hrane“, nebol dôvod na rozširovanie licencie a míňanie financií KGK. To, že sa na webinár snažilo zaregistrovať 233 záujemcov počas jeho konania bolo absolútne nepredvídateľné.   

Napriek týmto skutočnostiam sa ospravedlňujeme všetkým členom, najmä tým, ktorí sa včas a riadne registrovali na podujatie a z dôvodu preťaženia systému kolegami, ktorí sa nezaregistrovali vopred prišli o možnosť účasti na podujatí. Situáciu budeme riešiť jednak zakúpením širšej licencie pre KGK, zastavením registrácie najmenej jeden deň pred podujatím a zamedzením neoprávneného prístupu osobám usilujúcim o registráciu v deň konania sa podujatia.

Na web KGK umiestňujeme prednášku v aktualizovanej podobe, v ktorej bola dnes prezentovaná Ing. Leitmanom (ÚGKK SR) Prezentácia programu PowerPoint (kgk.sk). Zároveň chceme vysloviť poďakovanie Ing. Leitmanovi a ÚGKK SR za ochotu tému prednášať na regionálnych stretnutiach a dodatočne aj v online priestore. Budeme rokovať s ÚGKK SR o možnosti zorganizovania ďalšieho podujatia v januári 2023, aby sme uspokojili záujem našich členov o predmetnú problematiku. Formu a dátum upresníme po dohode s ÚGKK SR.

Evidujeme zníženú kvalitu obrazu a zvuku, ktorá bola spôsobená prenosovými linkami a ich nižšou kapacitou a rýchlosťou. Na území sídla kancelárie nie je k dispozícii pripojenie optickými káblami a KGK je odkázaná na využívanie len DSL prenosu, ktorý zjavne nepostačuje. Aj s touto otázkou sa P-KGK dlhodobo zoberá.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.