Krátka správa č. 54/2022

Vyhodnotenie dotazníka k pripravovanej smernici na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov
autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia KGK, 29.11.2022

Vážený člen KGK,

v nadväznosti na odoslanú krátku správu č. 42/2022 sa Vám touto cestou chceme poďakovať za Váš čas pri vyplnení dotazníka. Zapojilo sa 186 členov KGK, t. j. 26% z celkového počtu AGaK.

V prílohe Vám posielame spracovanie Vašich odpovedí.

Výsledné stanovisko členov KGK k otvoreným otázkam, ktoré vzišli z rokovaní členov Komisie pre tvorbu smernice na GP, bolo odoslané zástupcom ÚGKK SR.

Ďakujeme za spoluprácu.