Krátka správa č. 52/2022

GaKO 11/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 11. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.
Nachádzajú sa v ňom aj reportáže: Nový zákon o Komore geodetov a kartografov a návšteva redakčnej rady GaKO na KGK.

https://egako.eu/cs/gako-11-2022/