Krátka správa č. 51/2022

Pozvánka na II. ročník Konferencie o pozemkovom práve
autor: Ing. Peter Repáň, 16.11.2022

Vážený člen komory,

preposielame Vám informáciu o II. ročníku Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční 25. 11. 2022 od 9:00 h na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
V prílohe prikladáme predbežný návrh programu konferencie.
Na konferenciu je možné prihlásiť sa prostredníctvom linku – formulára pre online účasť do 24. 11. 2022 do 15:00, kedy je plánované zriadiť spoločný MS Teams hovor. Online účasť je bezplatná.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScojYiAvVOFKQgNX1B9Lu2RYtfmOSVXwM34RlyGMWxjOfaH-Q/viewform?usp=sf_link