Krátka správa č. 50/2022

Jesenné VZ CLGE
autor: Ing. Peter Repáň, 14.11.2022

V dňoch 26. až 29.10.2022 som sa ako delegát za Slovenskú republiku a za Komoru geodetov a kartografov zúčastnil jesenného valného zhromaždenia (General Assembly II/GA II) Európskeho združenia geodetov (Council of European Geodetic Surveyors/Comité de liaison des Géomètres Européens/CLGE, https://www.clge.eu/), ktoré sa konalo v Španielsku v meste Sevilla v kongresovom centre a v hoteli Barceló Sevilla Renacimiento.
V prílohe je správa z tejto služobnej cesty, ako aj z jarného valného zhromaždenia CLGE v Skopje v Severnom Macedónsku.