Krátka správa č. 41/2022

GaKO 9/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.09.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 9. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-9-2022/