Krátka správa č. 40/2022

Pozvánka na 29. SGD

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.09.2022

 

Vážený člen KGK,

dovoľujeme si Vás pozvať na 29. slovenské geodetické dni.

Pripravujeme ich v zaužívanej forme, prezenčnej dvojdňovej konferencie, s výstavou geodetickej techniky a so spoločenským večerom.

Upozorňujeme na zmenu tradičného termínu, v tomto roku sa uskutočnia v dňoch 26.- 27.10.2022, t. j. streda a štvrtok.

Miesto konania ostáva v Žiline, Holiday Inn.

V prílohe prikladáme pozvánku a prihlášku, ktorú doručte do kancelárie komory do 19.10.2022.

Odborný program je zostavený tak, aby ste sa dozvedeli o aktivitách KGK a ÚGKK SR, odznejú informácie legislatívneho a katastrálneho odboru Úradu a Výskumného ústavu GaK v Bratislave. Nové technológie budú prezentované v rámci štandardného bloku venovaného ich uplatňovaniu v praxi.

Druhý deň konferencie bude venovaný pôsobeniu geodetov na významných stavbách.

Vystavovatelia využijú pre ponuku svojich produktov a služieb štandardný priestor hotela.

Srdečne Vás v mene organizačného výboru a odborných garantov, ktorí pre Vás pripravujú 29. SGD, pozývame.