Krátka správa č. 38/2022

Konferencia TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika – 70 rokov katedry KGGI
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.08.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti konferenciu “TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika – 70 rokov katedry KGGI”, ktorá sa bude konať v dňoch 24.-25.11.2022 v hoteli SOREA TRIGAN**** na Štrbskom Plese.

Bližšie informácie uvádza pani doc. Ing. Ďuračiová, PhD. nižšie.

 

Milí priatelia, kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na konferenciu “TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika – 70 rokov katedry KGGI”, ktorá sa bude konať v dňoch 24.-25.11.2022 v hoteli SOREA TRIGAN**** na Štrbskom Plese. Konferencia nadväzuje na odborné podujatia vo Vysokých Tatrách organizované Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov (SSGK), Katedrou globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI, predtým Katedra geodetických základov) Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava. Uvítame na nej aj Váš príspevok a radi ho zaradíme do programu konferencie. Termín na podávanie abstraktov je 15.9.2022, ďalšie informácie nájdete v priloženej pozvánke alebo na stránke konferencie:

https://www.ssgk.sk/Tatry2022.htm

Prosíme, informujte o konaní tejto konferencie aj svojich kolegov.

Pokiaľ ste už informáciu o konferencii dostali zo SSGK, týmto mailom Vám ju chceme pripomenúť a pozvať Vás na ňu aj v mene katedry.

Tešíme sa na stretnutie!

S pozdravom za KGGI

 

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

vedúca katedry

 

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave

T: +421 2 32 888 534

E: renata.duraciova@stuba.sk

A: Radlinského 11, 81005 Bratislava

W: www.svf.stuba.sk

TATRY 2022 – Pozvánka (PDF, 462 KB)