Krátka správa č. 35/2022

GaKO 8/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.08.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 8. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-8-2022/