Krátka správa č. 33/2022

Nová webová stránka KGK
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.08.2022

Vážený člen KGK,

ako ste už boli informovaní aj na VZ KGK v správe predsedu predstavenstva KGK prof. Alojzom Kopáčikom, PhD., od minulého roka prebiehala inovácia webového sídla komory, nakoľko pôvodne využívané prostredie nepodporovalo množstvo funkcionalít, ktoré moderná správa stránok vyžaduje.

Migrácia údajov z pôvodných stránok sa ukončila a pristúpili sme k spusteniu nových stránok.

Novinkou je tzv. Zóna pre členov KGK, v ktorej budú zverejnené informácie určené len členom KGK. Ak ste sa v minulosti registrovali na starý web, Vaše prihlasovacie údaje platia a ste zaregistrovaný, viete ich zadať cez Login. Ak si údaje nepamätáte, obráťte sa na kanceláriu KGK.

 

Veríme, že naša nová webová stránka bude spĺňať Vaše predstavy.