Krátka správa č. 29/2022

GaKO 6/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.06.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 6. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-6-2022/