Krátka správa č. 27/2022

GaKO 5/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.05.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 5. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-5-2022/