Krátka správa č. 24/2022

Nesprávne zamerané adresné body
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.04.2022

Vážený člen KGK,

komora prijala podnet od prispievateľa do OpenStreetMap.org, v ktorom sme boli upozornení na opakovane nesprávne uvedené údaje adresných bodov aj s konkrétnymi príkladmi. Adresný bod bol napr. odovzdaný v súradnicovom systéme JTSK, nebol transformovaný, alebo boli uvedené stupne, minúty a sekundy len za desatinnou čiarkou bez ich označenia, čo viedlo k omylu.

Nakoľko sa v daných prípadoch jednalo o prácu autorizovaných geodetov a kartografov, upozorňujeme Vás na dodržiavanie zákona a vyhlášky o zameriavaní adresných bodov.
Adresný bod sa vyjadruje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89 podľa § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 125/2015, ktoré sa získavajú na základe zamerania adresného bodu. Dôležité je, aby ste údaje odovzdávali v správnej forme (spôsob zápisu), nakoľko pracovníci miestnych úradov uvedú v registri adries údaje, ktoré im odovzdáte.

 

Príklad chybných adresných bodov v registri adries.