Krátka správa č. 23/2022

GAKO 4/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.04.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 4. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-4-2022-2/