Krátka správa č. 20/2022

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu

Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.04.2022

 

Vážený člen KGK,

 

preposielame Vám informáciu z ÚGKK SR o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu (KAPOR) a jeho nahradenie službou v ESKN.

 

Proces prípravy odstavenia portálu KAPOR:

 

  1. presunutie služby zamýšľaný návrh na vklad na ESKN,
  2. kópie z katastrálnej mapy na ZBGIS,
  3. 3. lustrácie cez celé územie SR na ESKN.

 

Informácia o pripravovanom odstavení Katastrálneho portálu (KAPOR) a jeho nahradenie službou v ESKN

http://www.skgeodesy.sk/sk/novinky/clanky/informacia-pripravovanom-odstaveni-katastralneho-portalu.html

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v súlade s prevzatím a uvedením do prevádzky nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN, https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/) pristúpil k utlmovaniu a postupne až k úplnému odstaveniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor, www.katasterportal.sk).

Uvedené rozhodnutie zároveň reaguje na platnú právnu úpravu vychádzajúcu z vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, ktorá v spojení so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov ustanovuje štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí. Uvedené rozhodnutie taktiež reflektuje závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

 

Prevádzka doterajšieho Katastrálneho portálu (KaPor, www.katasterportal.sk) je zabezpečená do 30.04.2022 a po tomto termíne už tento katastrálny portál (KAPOR) nebude ďalej prevádzkovanýbude nahradený službou v ESKN .

Portál ESKN, ktorý nahrádza starší katastrálny portál, vznikol v rámci OPIS projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností. Oproti svojmu predchodcovi obsahuje nové funkčnosti (služby elektronických podaní, sledovanie zmien údajov, aplikačné programové rozhrania elektronických služieb pre iné informačné systémy, špecializované služby pre geodetov) a spĺňa štandardy požadované pre informačné technológie vo verejnej správe a podmienky kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

 

Portál ESKN je uvádzaný do prevádzky postupne od roku 2015.

Posledné služby budú uvedené do prevádzky začiatkom roka 2022.

 

Podrobnejší harmonogram je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Služba KaPor – prevádzka do Portál ESKN – prevádzka od
Vyhľadávanie a prezeranie údajov katastra nehnuteľností 30.4.2022 november 2015
Nevizuálne rozhrania dátových služieb 30.4.2022 november 2015
Sledovanie zmien údajov v KN 30.4.2022 september 2018
Elektronické podania na kataster 30.4.2022 september 2019
Rozšírený prístup k údajom katastra nehnuteľností (lustrácie) 30.4.2022 1.1.2022
Kópia z katastrálnej mapy 30.4.2022 01.01.2022 (ZBGIS)
Oznámenie o návrhu na vklad 30.4.2022 15.2.2022
Vyhľadávanie nezistených vlastníkov 30.4.2022 máj 2021 (Portál DSKN)

 

Služba Kópia z katastrálnej mapy je sprístupnená v mapovom rozhraní informačného systému základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS, https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/).

 

Služba Vyhľadávanie nezistených vlastníkov je implementovaná v portáli doplnkových služieb katastra nehnuteľností (Portál DSKN, https://karepos.vugk.sk/karepos/) a je spoplatnená.

 

O ďalšom postupe procesu vypínania staršieho portálu a tiež o novinkách a zmenách v systémoch ÚGKK SR (najmä Portál ESKN a ZBGIS) Vás budeme informovať na našich webových stránkach.