Krátka správa č. 18/2022

Evidenčné listy vzdelávacích aktivít za hodnotiace obdobie 2020 – 2022

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.03.2022

 

Vážený člen KGK,

posielame Vám informáciu o spracovaní evidenčných listov (EL) vzdelávacích aktivít za hodnotiace obdobie 2020 – 2022, ktoré sú umiestnené na webovom sídle komory:

https://kgk.sk/infoblok/vzdelavanie-agak/

 

EL (tabuľky spracované za roky 2020-2021) sú vložené v dokumentoch podľa priezviska AGaK, príslušnú tabuľku otvoríte po kliknutí na možnosť „Povoliť úpravy“.

Prosíme Vás o kontrolu EL a v prípade chýbajúcej aktivity je potrebné doručiť doklad o Vašej účasti e-mailom na adresu kancelárie komory.

 

Uznesením z VZ v roku 2021 bolo schválené pre vzdelávacie obdobie 2020 – 2022 zníženie minimálneho počtu bodov (kreditov) za tri roky zo 60 na 20.