Krátka správa č. 17/2022

Zmeny v zozname odberateľov služby STN online pre ďalšie obdobie

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 24.03.2022

 

Vážený člen KGK,

ďakujeme za Vaše vyjadrenie k odberu služby STN-online pre ďalšie obdobie, zmeny sú zapracované.

Zoznam odberateľov pre ďalšie obdobie nájdete na nasledovnom linku:

Vzdelávanie AGaK – Komora geodetov a kartografov (kgk-sk.online)

V zozname odoberaných noriem boli navrhnuté nasledovné zmeny:

 

Vyškrtnuté:

1.) STN 27 0142 Žeriavy a zdvíhadlá. Skúšanie …

2.) STN EN ISO 41 011 Facility management. Slovník. …

3.) STN EN ISO 41 001 Facility management. Managementské systémy. Požiadavky …

4.) STN EN ISO 41 012 Facility management. Návod na strategické získavanie zdrojov.

 

Doplnené:

 

  1. STN EN 1090-1 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov. Bratislava, SÚTN 2012.
  2. STN ISO 4306-1 Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne. Bratislava, SÚTN 2010.