Krátka správa č. 16/2022

Pozvánka a materiál k rokovaniu na valné zhromaždenie

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18. 03. 2022

Vážený člen KGK,

ako sme Vás už informovali krátkou správou 14/2022, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 8.4.2022 v Banskej Bystrici, v Hoteli Dixon. Účasť na VZ je možná osobne aj cez online platformu, obidve formy účasti sú plne rovnocenné.

Registrácia účastníkov (online aj prezenčná účasť) a všetky hlasovania na VZ budú prebiehať len cez online platformu. Je preto potrebné aby si zabezpečili online prístup aj účastníci, ktorí budú v sále (cez mobil, tablet alebo notebook). V sále bude zabezpečený zo strany hotela prístup na WiFi.

Prosíme Vás o potvrdenie e-mailovej adresy, na ktorú budú odoslané prihlasovacie údaje. V minulom roku bolo potrebné zo strany niektorých členov nahlásiť inú adresu, aká je evidovaná v komore.

Link do hlasovacej aplikácie na registráciu a  jednotlivé hlasovania vám bude zaslaný cca 1 deň pred konaním VZ, t. j. 7.4.2022.
Online prenos bude prebiehať cez ZOOM a link na prenos bude odoslaný cca 4.4.2022.

V zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia (3-týždne pred konaním zhromaždenia) Vám krátkou správou posielame zásielku k valnému zhromaždeniu.

Zásielkou Vám odosielame dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania VZ: pozvánku, program valného zhromaždenia, vyhodnotenie rozpočtu KGK za rok 2021, návrh rozpočtu KGK pre rok 2022, nové dokumenty komory, plán odborných podujatí pre rok 2022.

Výšku členského príspevku odsúhlasí valné zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov je 30.04.2022.

 

Oznámenie o Vašej účasti na VZ s požadovanými termínmi:

  1. prezenčná účasť – do 25.03.2022
  2. online účasť – do 04.04.2022
  3. zastupovanie iným členom KGK – splnomocnenie do 28.03.2022
  4. neúčasť.

 

Vami vybranú alternatívu účasti na VZ oznámte kancelárii komory v požadovanom termíne (e-mailom, prípadne telefonicky).