Krátka správa č. 14/2022

Splnomocnenie k hlasovaniu na hybridnom VZ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14. 03. 2022

Vážený člen KGK,

predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 8.4.2022 v Banskej Bystrici, v Hoteli Dixon. Účasť na VZ je možná osobne aj cez online platformu, obidve formy účasti sú plne rovnocenné.

Registrácia účastníkov a všetky hlasovania na VZ budú prebiehať len cez online platformu. Je preto potrebné aby si zabezpečili online prístup aj účastníci, ktorí budú v sále (cez mobil, tablet alebo notebook).

Link do hlasovacej aplikácie na registráciu a  jednotlivé hlasovania vám bude zaslaný cca 1 deň pred konaním VZ, t. j. 7.4.2022.
Online prenos bude prebiehať cez ZOOM a link na prenos bude odoslaný cca 4.4.2022.

Z dôvodu potreby nastavenia počtu mandátov pre jednotlivých účastníkov VZ Vás touto cestou žiadame o doručenie splnomocnenia/-í najneskôr do 28.3.2022 do kancelárie komory. Na splnomocnenia doručené po tomto termíne nebude možné z technických dôvodov prihliadať.  Členom KGK, ktorí sa nechajú zastupovať cez splnomocnenie, pretože sa nebudú môcť zúčastniť VZ, už nebude umožnená registrácia ani hlasovanie na VZ, aby nedošlo k dvojitému hlasovaniu.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie, či už osobné alebo v online priestore.