Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 10/2023

  Ad webinár „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“, konaný dňa 17.02.2023. autor: Ing. Miroslav Hudec, 24.02.2023 Vážený účastník webinára, preposielame Vám odpovede Ing. Michala Leitmana, KO ÚGKK…
 • Krátka správa č. 9/2023

  Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.02.2023 Vážený člen komory, v najbližších dňoch budete oslovený maklérskou spoločnosťou RENOMIA k prolongácii Vášho poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu na ďalšie obdobie 1.4.2023-31.3.2024.…
 • Krátka správa č. 8/2023

  Vážený člen KGK, v rámci osláv Medzinárodného dňa geodetov, ktoré sú celosvetovo organizované každoročne 21. marca, organizuje Fédération des Géomètres Francophones (FGF) spolu s CLGE online akciu, ktorej sa môže zúčastniť každý záujemca. Bližšie…
 • Webinár na tému “Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel

  Komora geodetov a kartografov v spolupráci s ÚGKK SR usporiadala dňa 17.02.2023 webinár na tému „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“. Prikladáme prezentáciu  Ing. Michala Leitmana (PDF,…
 • Krátka správa č. 7/2023

  Elektronický odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.02.2023 Vážený člen KGK, do 14.4.2023 je v platnosti zmluva medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-online s možnosťou čítania, prenosu textu…
 • Krátka správa č. 6/2023

  Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí v roku 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.02.2023 Vážený člen KGK, krátkou správou 63/2022 sme Vás informovali o schválení nového dokumentu „Sústavné vzdelávanie člena KGK“ https://kgk.sk/vzdelavanie-clenov-kgk/system-sustavneho-vzdelavania/ V súlade s čl. 21,…
 • Krátka správa č. 5/2023

  Webinár na tému „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“. autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 31.01.2023 Vážený člen KGK, Komora geodetov a kartografov vás pozýva na webinár…
 • Virtuálna knižnica

  Smernice Smernice na meranie a vykonávanie zmien_S74.20.73.43.20 (PDF, 4 MB) Smernice na vyhotovenie geometrických p....73.43.00 - Kataster Nehnuteľností (PDF, 594 KB) Zákony 330/1991 Z.z. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní…
 • Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí 2024

  Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí v roku 2024 (PDF, 189 KB)
 • Krátka správa č. 4/2023

  CLGE Valné zhromaždenie II 2022 Sevilla, fotografie a dokumenty autor: Ing. Peter Repáň, 30.01.2023 Fotografie z jesenného valného zhromaždenia CLGE 2022 v Seville sú k nahliadnutiu na webovom sídle CLGE v sekcii CLGE/Documents/Photo Galleries/ na adrese: https://www.clge.eu/document/clge-general-assembly-seville-28-29-october-2022…