Články

  Loading posts...
 • Len pre členov komory

  Kontakt na advokátsku kanceláriu Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. Jégeho 8, 821 08 Bratislava (Jégeho alej) Tel.: +421 2 5788 0040 · Fax.: +421 2 5788 0049 Mobil:+421 905 619 213 · E-mail: zpapsikova@papsikova.sk ICO: 36800040 zapis:…
 • Právne predpisy EÚ

  JKM - Jednotné kontaktné miesta https://ec.europa.eu/info/index_sk JKM sú portály elektronickej verejnej správy, prostredníctvom ktorých sa dozviete o pravidlách, právnych predpisoch a formalitách týkajúcich sa poskytovania služieb; môžete vybaviť úradné formality online (predložením…
 • Svetový deň geodetov

 • Európsky inžinier

  FEANI - Európska federácia inžinierskych národných asociácií Jej úlohou je hájiť spoločné záujmy európskych inžinierov, formovať ich profesijnú jednotu a v rámci Európy usilovať o koordinované a jednotné zastupovanie inžinierskej profesie pri…
 • Systém sústavného vzdelávania

  Systém sústavného vzdelávania AGaK (PDF, 143 KB) Generálny súhlas na citovanie STN noriem (PDF, 129 KB) Súhlas  ÚNMS SR na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN_2022 (PDF, 643 KB) Súhlas  ÚNMS SR na…
 • Kvalifikačné skúšky

  Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jarný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie prijímané do 15. mája 2023. Prihláška Prihláška 2020 (PDF, 130 KB) Príloha č. 1:_Priebeh…
 • Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

  Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo…
 • Valné zhromaždenie

  Uznesenia Uznesenie 2022 (PDF, 132 KB) Uznesenie 2021 (DOC, 52 KB) Uznesenie 2019 (DOC, 51 KB) Uznesenie 2018 (DOC, 49 KB) Správy o činnosti 2023 Správa o činnosti komory Správa o činnosti…
 • Krátka správa č. 32/2022

  Odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.07.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám od podpredsedu ÚGKK SR odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ:   Odporúčanie…
 • Krátka správa č. 31/2022

  GaKO 7/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.07.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 7. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.   https://egako.eu/cs/gako-7-2022/