Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 31/2023

  Prehľad zmien právnych predpisov za jún 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.07.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame spracovaný prehľad zmien vybraných právnych predpisov za obdobie jún 2023 JUDr. Hardošovou. Prílohu nájdete…
 • Krátka správa č. 30/2023

  Tvorba vyhlášky o GaK činnostiach vo výstavbe autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 14.07.2023 Vážený člen KGK, v prílohe vám zasielame informáciu o uverejnení „Predbežnej informácie k tvorbe vyhlášky o GaK činnostiach vo výstavbe“, ktorou sa spúšťa…
 • Krátka správa č. 29/2023

  Konferencia IPG 2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.06.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame pozvánku na konferenciu IPG 2023, ktorá sa bude konať 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Tematické zameranie -…
 • Krátka správa č. 28/2023

  Právne stanovisko v otázke premlčania zodpovednosti za výsledky práce autorizovaného geodeta a kartografa autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.06.2023 Vážený člen KGK, na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátku JUDr. Hardošovú o…
 • Krátka správa č. 27/2023

  Právne stanovisko k natáčaniu geodeta pri výkone jeho činnosti autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.06.2023 Vážený člen KGK, na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátsku kanceláriu o spracovanie stanoviska k právnej úprave…
 • Regionálne stretnutia

  Prezentácie 2023 KOPÁČIK, A. (PDF, 2 MB) 2022 KOPÁČIK, A. (PDF, 3 MB) LEITMAN, M. - HANUS, D. (PDF, 2 MB) MATOUŠKOVÁ, R. (PDF, 3 MB) Pozvánky 2023 Pozvánka KE-PO (PDF, 531…
 • 30. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 30. slovenských geodetických dní! Jubilejné 30. slovenské geodetické dni sa skončili. Chceme Vám vysloviť poďakovanie za Vašu účasť. Veríme, že slávnostný ročník nášho spoločného podujatia naplnil Vaše…
 • IPG 2023

  Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadali konferenciu IPG 2023, ktorá sa konala 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Tematické zameranie - QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA? Na…
 • Krátka správa č. 26/2023

  Dotazník k analýze aktuálnych zmien na trhu práce autor: Ing. Ján Hardoš, čestný člen KGK, 31.05.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám žiadosť Ing. Jána Hardoša, čestného člena KGK a člena Sektorovej rady…
 • Krátka správa č. 25/2023

  Konzultačná konferencia o pozemkových úpravách autor: Ing. Peter Repáň, 30.05.2023 Vážený člen komory, preposielame Vám informáciu o konaní Konzultačnej konferencie zameranej na problematiku prípravy zákona o pozemkových úpravách, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2023 od 9:00…