Články

  Loading posts...
 • Krátka správa č. 37/2022

  Program seminára A.G.K.2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.08.2022 Vážený člen KGK,   v prílohe Vám posielame pozvánku a program seminára AGK 2022, ktorý sa bude konať 13.9.2022 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Program seminára…
 • Krátka správa č. 36/2022

  Predbežný program konferencie GeoKARTO 2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.08.2022 Vážený člen KGK, ku krátkej správe č. 34/2022 doplňujeme predbežný program konferencie GeoKARTO 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch  8. – 9. septembra…
 • Krátka správa č. 35/2022

  GaKO 8/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.08.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 8. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-8-2022/
 • Krátka správa č. 34/2022

  GeoKARTO 2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.08.2022 Vážený člen KGK, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadajú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022…
 • Krátka správa č. 33/2022

  Nová webová stránka KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.08.2022 Vážený člen KGK, ako ste už boli informovaní aj na VZ KGK v správe predsedu predstavenstva KGK prof. Alojzom Kopáčikom, PhD., od minulého roka…
 • Plány činností orgánov KGK

  Plán činností predstavenstva 2022 (PDF, 171 KB) Plán činností disciplinárnej komisie 2022 (PDF, 112 KB) Plán činností dozornej rady 2022 (PDF, 76 KB) Plán činností skúšobnej a autorizačnej komisie 2022 (PDF, 136 KB)
 • Pravidlá používania ochrannej známky

  Pravidlá používania ochrannej známky (PDF, 123 KB)
 • Kalkulácia hodinovej sadzby

  Kalkulacia_hodinovej_sadzby_GaK (XLXS, 15 KB)
 • Zmluva o činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

  Zmluva_o_kontrolnej_činnosti_AGaK (DOC, 48 KB)
 • Len pre členov komory

  Kontakt na advokátsku kanceláriu Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o. Jégeho 8, 821 08 Bratislava (Jégeho alej) Tel.: +421 2 5788 0040 · Fax.: +421 2 5788 0049 Mobil:+421 905 619 213 · E-mail: zpapsikova@papsikova.sk ICO: 36800040 zapis:…