Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 6/2024

  Pozvánka na VZ, návrh kandidátov predstavenstva KGK, návrh kandidátov člena KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.02.2024 Vážený člen KGK, ako sme Vás už informovali krátkou správou 57/2023, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho…
 • Krátka správa č. 5/2024

  Vysvetlenie otázok v súvislosti s evidenciou BPEJ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.02.2024 Vážený člen KGK, na základe podnetu našich členov sme požiadali ÚGKK SR o vysvetlenie otázok v súvislosti s evidenciou BPEJ. Čo v prípade, ak…
 • Krátka správa č. 4/2024

  Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí v roku 2024 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 30.01.2024 Vážený člen KGK, V súlade s čl. 21, ods. 4 Stanov KGK predstavenstvo v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou určilo a…
 • Krátka správa č. 3/2024

  Nový predseda ÚGKK SR autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.01.2024 Vážený člen komory, dňom 23.01.2024 bol uznesením vlády SR odvolaný z funkcie predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ing. Ján Mrva. Dňom 24.01.2024 bol uznesením vlády SR…
 • Krátka správa č. 2/2024

  Webinár „Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácii“ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.01.2024 Vážený člen komory, dávame Vám do pozornosti webinár „Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácii“, ktorý sa bude…
 • Krátka správa č. 1/2024

  Forma bulletinu Slovenský geodet a kartograf autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.01.2024 Vážený člen komory, Predstavenstvo KGK v minulom roku diskutovalo s orgánmi komory a redakčnou radou KGK formu bulletinu Slovenský geodet a kartograf do budúcnosti. Po vzájomnej dohode,…
 • Krátka správa č. 58/2023

  Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2024 autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 22.12.2023
 • Krátka správa č. 57/2023

  Termín a miesto valného zhromaždenia 2024 a návrh kandidátov do orgánov komory autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.12.2023 Vážený člen komory, na zasadaní predstavenstva dňa 15.11.2023 bola diskusia k termínu a miestu konania valného zhromaždenia (VZ) v roku 2024.…
 • Krátka správa č. 56/2023

  Ustanovujúce VZ ČKZ autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18.12.2023 Vážený člen komory, dňa 11.12.2023 sa v Prahe konalo ustanovujúce valné zhromaždenie a voľby orgánov České komory zeměměřičů — Volby (ckz.cz) Kolegom blahoželáme a…
 • Krátka správa č. 55/2023

  Podpisová aplikácia Autogram autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.12.2023 Vážený člen komory, v rámci projektu GovBox Pro, ktorý sa zameriava na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát a aplikačných rozhraní verejnej správy, bola vytvorená podpisová aplikácia…