Články

  Načítavam články...
 • 27. slovenské geodetické dni

  Notice: JavaScript is required for this content. Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 27. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní. Dúfame, že naplnili…
 • IPG 2019

  Program (PDF, 165KB) Závery (PDF, 216KB)
 • A.G.K. 2018

  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadala seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2018 dňa 13.9.2018  Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov a…
 • 20. výročie Komory geodetov a kartografov

  20. výročie založenia KGK Pri príležitosti 20. výročia založenia komora usporiadala pre svojich členov a pozvaných hostí Slávnostný večer, ktorý sa uskutočnil 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou Slávnostného večera…
 • Len pre členov komory

  A.G.K.2015 s tematickým zameraním Inžinierska geodézia Zborník príspevkov 9. júna 2015 Bratislava Odborný garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Organizačný garant: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Organizačný výbor: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Ing.…
 • Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách

  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave, v spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. zorganizovali odborný seminár Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách 16.09.2014 TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁRA:…