Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 3/2022

  Doplnenie údajov člena KGK, spôsob výkonu vybraných GaK činností autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.01.2022 Vážené kolegyne, vážení kolegovia! V predchádzajúcej KS č. 2/2022 sme vás informovali o povinnosti člena oznámiť komore spôsob…
 • Krátka správa č. 2/2022

  Oznámenie člena KGK – spôsob výkonu vybraných GaK činností autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18.01.2022 Vážené kolegyne, vážení kolegovia! Ako sme vám už koncom roka avizovali NR SR schválila nový zákon…
 • Krátka správa č. 1/2022

  Nový zákon o Komore geodetov a kartografov autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.01.2022 Vážený člen komory, ako sme Vás už informovali KS č. 46/2021, bol zverejnený nový zákon č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov, ktorý nadobúda účinnosť…
 • Archív krátkych správ

  2021 (PDF, 718 KB) 2020 (PDF, 510KB) 2019 (PDF, 388 KB) 2018 (PDF, 345 KB) 2017 (PDF, 374 KB) 2016 (PDF, 265 KB) 2015 (PDF, 385 KB) 2014 (PDF, 462 KB)
 • Len pre členov komory

  Predstavenstvo 2023 Zasadanie P-KGK 26012023 (DOC, 69 KB) Zasadanie P-KGK 02032023 (DOC, 65 KB) Zasadanie P-KGK 30032023 (DOC, 71 KB) Zasadanie P-KGK 18052023 (DOC, 64 KB) Zasadanie P-KGK 08062023 (DOC, 58 KB)…
 • 28. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 28. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní, ktoré sme pripravovali za zložitých pandemických podmienok. Vaša účasť online…
 • Spolupráca s partnerskými organizáciami

  Stanovisko ÚGKK SR k postupu OÚ KO - neformálna oprava chyby List ÚGKK SR č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom, katastrálnym odborom vo veci postupu okresných úradov, katastrálnych odborov v súvislosti s konaním o oprave chyby…
 • Žiadosť o súhlas používania ochrannej známky

  Žiadosť o vydanie OZ_firma (DOC, 26 KB) Žiadosť o vydanie OZ_SZČO (DOC, 30 KB)
 • Zákony a vyhlášky

  Zákon o komore geodetov a kartografov Zákon o komore geodetov a kartografov 487/2021    Zákon o geodézii a kartografii Zákon o geodézii a kartografii 215/1995   VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra…
 • Len pre členov komory

  Sadzobník (PDF, 732 KB)