Články

  Načítavam články...
 • A.G.K. 2022

  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadala seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2022 dňa 13.9.2022 (utorok) Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov…
 • GeoKARTO 2022

  Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadali medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022 v dňoch  8. – 9. septembra 2022 v Bratislave.  …
 • Plán odborných podujatí 2022

  Plán odborných podujatí 2022
 • Krátka správa č. 30/2022

  Seminár A.G.K.2022 autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 29.06.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov organizovaný v spolupráci s Katedrou geodézie SvF STU v Bratislave. Seminár A.G.K.2022 -…
 • Krátka správa č. 29/2022

  GaKO 6/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.06.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 6. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-6-2022/
 • Krátka správa č. 28/2022

  Vyhláška č. 162/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 293/2008 Z. z. autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.05.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja…
 • Krátka správa č. 27/2022

  GaKO 5/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.05.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 5. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-5-2022/
 • Krátka správa č. 26/2022

  Spustenie novej webovej aplikácie AKO vo verzii 3.0 (Atribúty katastrálneho operátu) Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.05.2022   Vážený člen KGK,  krátkou správou Vás informujeme o spustení novej webovej aplikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra…
 • Krátka správa č. 25/2022

  Historické informácie a štatistiky katastrálneho portálu Kapor Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 29.04.2022   Vážený člen KGK,   v nadväznosti na predchádzajúcu správu o postupnom ukončení katastrálneho portálu Kapor, Vám preposielame historické informácie a štatistiky končiaceho katastrálneho…
 • Krátka správa č. 24/2022

  Nesprávne zamerané adresné body autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.04.2022 Vážený člen KGK, komora prijala podnet od prispievateľa do OpenStreetMap.org, v ktorom sme boli upozornení na opakovane nesprávne uvedené údaje adresných bodov aj s konkrétnymi…