Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 57/2022

  Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe zjednodušeného operátu GP autor: Ing. Ingrid Geisseová 06.12.2022 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena sa komora obrátila na ÚGKK SR s otázkami k problematike…
 • Krátka správa č. 56/2022

  Dotazník k využívaniu prostriedkov SFS a k zavedeniu štatútu dobrovoľný člen KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.12.2022 Vážený člen komory, v nadväznosti na diskusiu na ostatnom valnom zhromaždení ohľadne využívania prostriedkov SFS, spracovali…
 • Krátka správa č. 55/2022

  Webinár - Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 01.12.2022 Vážený člen komory, dňa 30.11.2022 bol usporiadaný webinár Zmeny v novom usmernení na…
 • Krátka správa č. 54/2022

  Vyhodnotenie dotazníka k pripravovanej smernici na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia KGK, 29.11.2022 Vážený člen KGK, v nadväznosti na odoslanú krátku správu č. 42/2022 sa Vám touto cestou…
 • Krátka správa č. 53/2022

  Pozvánka na online prednášku - Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 22.11.2022 Vážený člen komory, Komora geodetov a kartografov vás pozýva na…
 • Krátka správa č. 52/2022

  GaKO 11/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 11. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. Nachádzajú sa v ňom aj reportáže: Nový zákon o Komore geodetov a kartografov a návšteva redakčnej…
 • Krátka správa č. 51/2022

  Pozvánka na II. ročník Konferencie o pozemkovom práve autor: Ing. Peter Repáň, 16.11.2022 Vážený člen komory, preposielame Vám informáciu o II. ročníku Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční 25. 11. 2022 od 9:00 h na…
 • Krátka správa č. 50/2022

  Jesenné VZ CLGE autor: Ing. Peter Repáň, 14.11.2022 V dňoch 26. až 29.10.2022 som sa ako delegát za Slovenskú republiku a za Komoru geodetov a kartografov zúčastnil jesenného valného zhromaždenia (General Assembly II/GA II) Európskeho…
 • Krátka správa č. 49/2022

  Pozvánka na GIS Day na SvF 2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 10.11.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám pozvánku na GIS Day na SvF STU v Bratislave, ktorú organizuje Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky a Katedra…
 • Krátka správa č. 48/2022

  Ukončenie registrácie na 29. SGD autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.10.2022   Vážený člen KGK, touto cestou Vám chceme informovať, že ukončujeme registráciu na 29. SGD z dôvodu obmedzených kapacitných možností hotela. Ďakujeme všetkým,…