Články

  Loading posts...
 • Krátka správa č. 2/2022

  Oznámenie člena KGK – spôsob výkonu vybraných GaK činností autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18.01.2022 Vážené kolegyne, vážení kolegovia! Ako sme vám už koncom roka avizovali NR SR schválila nový zákon…
 • Krátka správa č. 1/2022

  Nový zákon o Komore geodetov a kartografov autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.01.2022 Vážený člen komory, ako sme Vás už informovali KS č. 46/2021, bol zverejnený nový zákon č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov, ktorý nadobúda účinnosť…
 • Archív krátkych správ

  2021 (PDF, 718 KB) 2020 (PDF, 510KB) 2019 (PDF, 388 KB) 2018 (PDF, 345 KB) 2017 (PDF, 374 KB) 2016 (PDF, 265 KB) 2015 (PDF, 385 KB) 2014 (PDF, 462 KB)
 • Len pre členov komory

  Predstavenstvo 2022 Zasadanie P-KGK 27012022 (DOC, 56 KB) Zasadanie P-KGK 03032022 (DOC, 54 KB) Zasadanie P-KGK 07042022 (DOC, 55 KB) Zasadanie P-KGK 19052022 (DOC, 55 KB) Zasadanie P-KGK 09062022 (PDF, 171 KB)…
 • Regionálne stretnutia

  Prezentácie 2022 KOPÁČIK, A. (PDF, 3 MB) LEITMAN, M. - HANUS, D. (PDF, 2 MB) MATOUŠKOVÁ, R. (PDF, 3 MB) Pozvánky 2022 Pozvánka BA (PDF, 101 KB) Pozvánka KE-PO (PDF, 612 KB)…
 • 28. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 28. slovenských geodetických dní! Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní, ktoré sme pripravovali za zložitých pandemických podmienok. Vaša účasť online…
 • Len pre členov komory

  2020 - 2022 Evidenčné listy členov KGK A  B  C  D-E  F  G  H  CH-J  K  L  M  N-O  P  R  S  T-U  V-Z Zoznamy odberateľov STN online Zoznam odberateľov STN online…
 • Spolupráca s partnerskými organizáciami

  Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona o PÚ Spoločné_vyhlásenie_k_nepodpísaniu_novelizácie_330 (PDF, 308 KB) Stanovisko KPÚ k nepodpísaniu novelizácie zákona o PÚ KPU_SR_Podrobné_stanovisko_k_nepodpísaniu_novelizácie_330 (PDF, 307 KB)
 • Žiadosť o súhlas používania ochrannej známky

  Žiadosť o vydanie OZ_firma (DOC, 30 KB) Žiadosť o vydanie OZ_SZČO (DOC, 26 KB)
 • Zákony a vyhlášky

  Zákon o komore geodetov a kartografov Zákon o komore geodetov a kartografov 487/2021    Zákon o geodézii a kartografii Zákon o geodézii a kartografii 215/1995   VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra…