Krátka správa č. 9/2023

Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.02.2023

Vážený člen komory,

v najbližších dňoch budete oslovený maklérskou spoločnosťou RENOMIA k prolongácii Vášho poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu na ďalšie obdobie 1.4.2023-31.3.2024.
Na základe požiadavky KGK bude možné si dojednať možnosť rozšírenia krytia/ DOBROVOĽNÉ pripoistenie druhého roku uplatnenia nároku na náhradu škody po skončení poistenia. Toto pripoistenie je vhodné pre členov, ktorí uvažujú nad pozastavením alebo ukončením činnosti AGaK.

Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov ukladá členovi KGK byť poistený a KGK evidovať/kontrolovať, či je člen KGK poistený. Na základe uvedeného žiadame členov, ktorí nepristúpia k hromadnej PZ a doteraz ňou boli poistení, aby v zmysle §9 ods. 2 preukázali komore existujúce poistenie profesijnej zodpovednosti. Naopak, ak ste mali individuálne poistenie a máte záujem pristúpiť k hromadnej poistnej zmluve, obráťte sa so svojou požiadavkou do 15.3.2023 na e-mail: silvia.polkova@renomia.sk.

Upozorňujeme na termín splatnosti poistného – 05.04.2023.