Krátka správa č. 8/2023

Vážený člen KGK,

v rámci osláv Medzinárodného dňa geodetov, ktoré sú celosvetovo organizované každoročne 21. marca, organizuje Fédération des Géomètres Francophones (FGF) spolu s CLGE online akciu, ktorej sa môže zúčastniť každý záujemca. Bližšie informácie o akcii sú v prílohách.

Zároveň FGF nominovalo dvoch francúzskych matematikov, astronómov a geodetov Jeana-Baptista Josepha Delambrea a Pierra Françoisa Andrého Méchaina, vynálezcov metrického systému, ako geodetov roka 2023.

Program_AJ (PDF, 258 KB)

Program_FJ (PDF, 266 KB)